Vége fiúk ennyi volt!

Kovács László
Vége fiúk, ennyi volt!
 
(Az utolsó szénbánya emlékére)
 
Gépkések rettentő ereje karmolja
a megbolygatott évmilliók
megszenesült nyugalmát.
Pannon-tenger' Eocén' üledékén
billegnek a fények. 
Kénes bányalégben 
apró fejlámpák serénykednek, 
mint méhkasban a szorgoskodó méhek.
Ingük hátára az izzadság sókérge
térképet rajzol. 
Nem adja kincsét könnyen a bánya,
az üledék ereje rákönyököl
a nyöszörögve roppanó gerendákra.
Szénpor a bőr pórusaiban megül,
mint korom takarja cserzett arcukat,
- ők nem adják fel -,
a szénfallal vívják kemény harcukat.
 
Nemes volt e harc! 
Bányászok nemes harca:
harc az őselemekkel,
veszéllyel, sújtóléggel,
- kísérte őket -, 
az elhunyt társak arca.
Harc a léttel, harc a nemléttel, 
harc a fájó emlékekkel, 
harc a hősök márványba vésett
nem feledett nevével.
Ami legyőzte őket az
mégsem a bánya volt, 
a pénz aljas önérdeke
mondta ki reájuk a végső szót:
Vége fiúk... Ennyi volt!
 
A jó szerencse nem volt velük,
Szent Borbála sem óvta meg őket,
elfogynak lassan mind,
nem lesz ki a mesterségük átadja
a következő nemzedéknek.
Meghalt a bányászatunk,
elfogy lassan a szakmánk,
mint ahogy az emlékek,
úgy lassan kopik el.
Eltűnik az utolsó bánya is.
hiába köszönjük: Jó szerencsét!
...arra már senki nem felel...
 
Kovycs59
2016.04.20.Oroszlány
 
Fotó: Kárai Sándor
Kollázs:Kovács László
 
Képen jómagam leledzek 2001-ben.