Ki vagyok én

Kovács László 
Kérdés...
Ki vagyok én
 
Ki vagyok én? Sejtekből gyúrt ember,
elfeledett szakma vándora,
kinek mára már nincs bányája,
sem jövője, csak elnyűtt múltja,
nem tudja merre is vezet útja,
hiába nézi, valahol elvész,
homályban andalog a vége,
felrótt szavakkal vésve az égre,
végleg elillan a pipafüstben
szakmája, szeretője, kérges lelke,
a füstben ellebben élete miértje,
legvégül nem marad más belőle:
kopott pipája, néhány rossz verse,
fiába örökített néhány sejtje,
meg talán sírkőbe vésett neve,
ék és kalapács - bányászok címere - 
néhány pajtásban... talán az emléke...
 
Kovycs59