Kérdés...

Kovács László
Ki vagyok én?
 
Ki vagyok én? Sejtekből gyúrt ember,
elfeledett szakma vándora, 
kinek mára már nincs bányája, 
sem jövője, csak elnyűtt múltja,
nem tudja merre is vezet útja,
hiába nézi, valahol elvész,
homályban poroszkál a vége,
felrótt szavakkal vésve az égre,
végleg elillan a pipafüstben:
szakmája, szeretője, kérges lelke,
a füstben ellebben élete miértje, 
legvégül nem marad más belőle:
kopott pipája, néhány rossz verse,
fiába örökített néhány sejtje,
meg talán sírkőbe vésett neve,
ék és kalapács, - bányászok címere -,
néhány pajtásban... talán az emléke
 
Újraköltve:016.01.08. 
 
Érintő:
Faragó Eszter, Nyírfalvi Károly, Hámori Attila, segítségét köszönöm!.